Kollektivavtalad försäkring – vad menas med det?

Att du har en kollektivavtalad försäkring innebär att din arbetsplats har kollektivavtal och att du är försäkrad via det. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan facket och din arbetsgivare om löner och andra anställningsvillkor.