När jag ska godkänna fullmakten står det att ni använder den för att hämta uppgifter från ”de försäkringsbolag som är anslutna till ITP?” Vad menas med det?

Du kan välja mellan ett antal försäkringsbolag för att förvalta pengarna som din arbetsgivare betalar till din ITP. Fullmakten du ger oss innebär att vi har rätt att hämta information från de försäkringsbolag som vi har avtal med. Det gäller både de bolag som är upphandlade inom ITP-systemet i dag och de bolag som tidigare har varit upphandlade och som vi har avtal med att hämta information från.

Informationen vi hämtar använder vi för att ge dig så bra råd som möjligt. Vi har inte rätt att ta in information om dina försäkringar utan att du ger oss fullmakt.