Omställning – vad är det?

Omställning är förändringar i en organisation. Ofta innebär det att medarbetare behöver sägas upp.

En av PTK:s uppgifter är att stötta tjänstemän som blir eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Därför har PTK tecknat ett omställningsavtal, som ger tjänstemän råd, stöd och vägledning att hitta nytt arbete via TRR Trygghetsrådet.