Tjänstepension – vad är det?

Du har kanske sett en bild på pensionspyramiden. Den illustrerar de tre delarna i din pension.

Allmän pension
I basen på pensionspyramiden finns den allmänna pensionen. Du tjänar in allmän pension genom hela livet på all inkomst upp till cirka 41 750 kronor per månad. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är störst, och premiepensionen är en mindre del som du själv kan placera.

Tjänstepension
I mitten av pensionspyramiden finns tjänstepensionen, i ditt fall ITP. ITP kan bli en betydande del av din framtida pension. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Tjänstepension är pension som din arbetsgivare betalar premier för. Tjänstepensionen kan ha sin grund i kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en anställd.

Privat pensionssparande
Toppen av pensionspyramiden är ditt privata pensionssparande. Hur stor den delen av din pension blir beror på hur mycket du sparar, hur hög avkastning du får och hur höga avgifter du har på ditt sparande.

Läs mer:
Minpension.se
Pensionsmyndigheten
Collectum
Konsumenternas