Vad menas med att en försäkring är privat, avtalad eller lagstadgad?

En privat pensionsförsäkring står du själv för. En avtalad försäkring ingår i din ITP. En lagstadgad pensionsförsäkring ingår i den allmänna pensionen som du har rätt till enligt lag.

Läs mer:
Kollektivavtalad försäkring – vad menas med det?