Varför har jag fått ett brev från Collectum om att göra ett ITP-val?

Om du har fått ett brev från Collectum om att göra ett pensionsval så är det för att du har tjänstepensionen ITP via din arbetsgivare.

I brevet står hur lång tid du har på dig att göra ditt val. Du kan göra ditt val genom att logga in på Mina sidor på Collectums webbplats. Du kan även gå till webbplatsen och skriva ut en blankett som du skickar till Collectum med posten. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta utan återbetalningsskydd.