Varför har min ITP-utbetalning upphört?

När du börjar ta ut din ITP väljer du under hur lång tid du vill ta ut tjänstepensionen. Som kortast kan du ta den under fem år (två år för ITPK) och som längst livet ut. Du kan inte ändra dig när du väl har börjat ta ut ITP och bestämt hur länge den ska räcka. Många av ITP-försäkringarna betalas ut under fem år om du inte väljer något annat. Om din utbetalning har upphört kan det bero på att femårsperioden är slut.