Hur kommer jag vidare om rådgivningstjänsten inte kan hämta uppgifter från ett av försäkringsbolagen?

Första gången du loggar in i rådgivningstjänsten, och varje gång du loggar in och det har gått mer än två veckor sedan sist, uppdateras dina pensionsuppgifter från försäkringsbolagen. Det tar normalt cirka 15 minuter. Ibland kan det hända att det tar längre tid; oftast beror det på hög belastning hos något av försäkringsbolagen. Då föreslår vi att du

  1. avvaktar och försöker igen lite senare
  2. skickar oss ditt personnummer via kontaktformuläret, så kan vi starta om hämtningen.

PTK Rådgivningstjänst behöver hämta information från alla de möjliga försäkringsbolagen. Det innebär att om hämtningen från något av bolagen inte fungerar så kan du inte gå vidare – även om du inte har några försäkringar i just det bolaget.