Vad är det för kompletterande försäkringsinformation som jag ska bidra med?

Om du har en sjukförsäkring, ett efterlevandeskydd eller en pensionsförsäkring i ett försäkringsbolag som vi inte hämtar uppgifter från behöver du själv lägga till den informationen under rådgivningen. Det är det vi menar när vi i användarvillkoren pratar om kompletterande försäkringsinformation.

I Rådgivningstjänst.se får du också fylla i andra uppgifter om dig själv, till exempel hur du bor, din arbetssituation, hur höga risker du är beredd att ta och hur ofta du vill se över dina placeringar. Du får också lämna uppgifter om din familjs inkomster och behov. Följ bara flödet i Rådgivningstjänst.se så framgår det vilka uppgifter du behöver fylla i.