Varför står det inte samma tjänstepensionsbelopp i rådgivningstjänsten som på försäkringsbolagets webbplats?

Om beloppen skiljer sig kan det bero på att informationen har hämtats vid olika tidpunkter. Det kan också bero på att du själv har lagt till en försäkring vars värde inte uppdateras automatiskt. Du kan alltid korrigera värdet på försäkringar du lagt till själv.