Vad är det för schablon ni använder för att beräkna min allmänna pension?

Om du själv inte kan eller vill ange hur stor din allmänna pension är gör vi en schablonberäkning åt dig. Antagandet bygger på vilken lön du har i dag och när vi tror att du började jobba.
Resultatet när vi räknar med schablonen blir en ungefärlig uppskattning. Dina exakta värden hittar du i ditt orange kuvert från Pensionsmyndigheten eller på minpension.se