Vad gör ni med uppgifterna som jag fyller i om mig själv?

Alla uppgifter du fyller i om dig själv i Rådgivningstjänst.se används för att kunna ge dig rådgivning eller om vi behöver kontakta dig. Vi lämnar inte vidare några uppgifter.