Varför lämnar inte alla försäkringsbolag uppgifter till tjänsten?

Alla försäkringsbolag har inte haft möjlighet att ansluta sig till Rådgivningstjänst.se ännu av olika anledningar, till exempel tekniska resurser. PTK måste ha ett avtal med varje bolag – eller bank eller pensionsinstitut – för att få hämta dina personliga försäkringsuppgifter.