Får jag bättre rådgivning hos en personlig rådgivare än i PTK Rådgivningstjänst?

Det går inte att säga om ett råd är bättre än något annat förrän man har facit i hand. Däremot kan du vara säker på att du får opartiska råd i PTK Rådgivningstjänst. PTK säljer inga produkter och får inte ersättning eller provision från något försäkringsbolag. PTK ger dig stöd att själv ta ansvar och anpassa ditt försäkringsskydd efter dina egna behov till så låga avgifter som möjligt.