Varför ska jag använda PTK Rådgivningstjänst när jag har gratis rådgivning via min arbetsgivare?

PTK Rådgivningstjänst ger helt oberoende rådgivning. Det innebär att vi inte får provision från något försäkringsbolag, oavsett vilka råd vi ger.

Det är en fördel att få information från flera olika källor. För dig som även får rådgivning via arbetsgivaren rekommenderar vi att du jämför råden du får och värderar dem. Du kan till exempel gå igenom rådgivningen i PTK Rådgivningstjänst innan du träffar din försäkringsmäklare och ta med dig råden dit. Då kan du ställa följdfrågor till försäkringsmäklaren om skillnaderna mellan råden, och det blir lättare för dig att värdera de skäl som försäkringsmäklaren ger dig för att välja en viss lösning.