Fungerar Rådgivningstjänst.se i mobiltelefonen?

Ja, Rådgivningstjänst.se fungerar i mobiltelefonen, men själva rådgivningen gör du bäst på en dator eller en liggande surfplatta. Det innebär att du kan använda din mobil för att läsa bakgrundsinformationen och för att logga in och starta hämtningen av försäkringsuppgifter. Rådgivningsdelen, som du kommer till därefter, är däremot inte anpassad för mobiltelefoner.