Kan jag använda rådgivningstjänsten när jag har haft ITP tidigare men inte har det längre?

Du kan i dag bara använda Rådgivningstjänst om du just nu har ett jobb där du tjänar in ITP. Det beror på att vi inte har möjlighet att inhämta aktuella uppgifter om dig från Collectum.