Kan jag få personlig rådgivning via e-post eller telefon från PTK?

Nej, vi ger inte råd via e-post eller telefon. Men du som har ett jobb där du tjänar in till tjänstepensionen ITP kan få personliga råd om pensioner och försäkringar via Rådgivningstjänst.se dygnet runt.

www.minpension.se kan alla som vill göra en prognos för sin pension.

Läs mer:
www.collectum.se (frågor om ITP och ITPK)