Lämnar ni mina personuppgifter vidare till någon annan?

Nej, vi lämnar inte dina uppgifter till någon annan. Däremot mejlar vi vid enstaka tillfällen ut information till dig om att det är dags att logga in i rådgivningstjänsten och göra en ny rådgivning. Om du inte vill att vi ska kontakta dig med den typen av mejl kan du höra av dig till oss på vårt kontaktformulär eller skriva till oss på följande adress:

Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Kungsgatan 57 A
111 22 Stockholm