Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en organisation av arbetstagare. Fackförbundet stödjer sina medlemmar i frågor om till exempel löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Fackförbund ger arbetstagarna inflytande i organisationen eftersom förbundet har en representant med i högsta styrelsen. Som arbetstagare väljer du själv om du vill gå med i ett fackförbund. Ett fackförbund består av alla Sveriges fackföreningar inom en viss bransch.