Vad gör jag när rådgivningstjänsten säger att jag inte har ITP fast jag har det?

För att du ska kunna använda rådgivningstjänsten behöver du just nu ha ett jobb där du tjänar in ITP. Om det stämmer för dig och du ändå inte kan logga in kan du kontrollera om din arbetsgivare har rapporterat in dig till Collectum.

Om din arbetsgivare under en period inte betalar in premien till ITP-försäkringen – till exempel för att du är långtidssjuk eller föräldraledig – kan du inte använda Rådgivningstjänst.se under den perioden.