Varför behöver jag gå igenom en rådgivning igen, trots att jag har gjort det tidigare? Hur ofta behöver jag göra det?

För att råden ska vara aktuella bör du gå igenom rådgivningen ungefär en gång om året. Det kan hända mycket i livet på ett år som kan påverka rådgivningen. Du bör gå igenom rådgivningen varje gång din situation förändras på något sätt, till exempel när du byter jobb, får ny lön eller när din familjesituation ändras.