Varför kan jag inte göra mina val direkt i rådgivningstjänsten?

PTK har i dag inte något avtal med Collectum och Pensionsmyndigheten som gör att du kan göra dina val direkt i Rådgivningstjänst.se. Du får råden och du får en checklista som beskriver hur du, steg för steg, ska gå tillväga för att följa råden.