Varför måste jag ge er fullmakt?

När du använder Rådgivningstjänst.se ger du oss fullmakt att hämta information om dina försäkringar från ett antal försäkringsbolag. Informationen använder vi för att ge dig så bra råd som möjligt. Vi har inte rätt att hämta information om dina försäkringar utan att du ger oss fullmakt.