Varför ska PTK ge mig råd?

Ett av PTK:s uppdrag är att informera dig om vilka försäkringar du har. En viktig del av dina försäkringar är tjänstepensionen ITP. PTK förhandlar med Svenskt Näringsliv om villkoren för din tjänstepension och ser till att det blir så bra som möjligt för dig. Rådgivningstjänst.se ger dig kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att anpassa din tjänstepension till dina behov.