Bostad eller fastighet, allmänt

En bostad eller en fastighet representerar ofta betydande värden. Därför är det viktigt att tillgångar av det här slaget anges till sitt ungefärliga värde när din ekonomi kartläggs. Detta gäller oavsett om det handlar om din partners primärboende eller något annat slag av boende eller fastighet.

I det här steget ska du ange om din partner har någon bostad eller fastighet utöver ert primärboende eller inte.