Din enskilda egendom

I det föregående steget har du angivit att det finns enskild egendom i äktenskapet.

I det här steget sammanfattas de tillgångar som du har angivit i tidigare steg. Varje tillgång presenteras med en beskrivning, ett marknadsvärde och din ägarandel.

Du ska nu komplettera informationen genom att ange sådan egendom som är din enskilda egendom.