Din partners sparformer, allmänt

Sparande kan ske på flera olika sätt.

Sparande på bankkonto är ett vanligt sätt att spara pengar. Sparande i aktier och fonder kan ske inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK), ett fondkonto eller i en värdepappersdepå.

Sparande i aktier och fonder kan också ske inom ramen för en s.k. kapitalförsäkring. En sådant sparande lyder under andra skatteregler än "vanligt" sparande enligt ovan. En annan skillnad är att din partner i ett sparande i en kapitalförsäkring kan överlåta till försäkringsbolaget att sköta placeringarna i aktier och fonder om hon eller han inte vill sköta det själv.

Skillnaderna mellan "vanligt" sparande och sparande i kapitalförsäkring är förklaring till att det är viktigt att vi skiljer på dessa typer av sparande när vi kartlägger din partners ekonomi.

Att amortera, eller betala av, på lån går att likställa med att spara på det sättet att din partners amorteringar ju minskar det lån hon eller han har till t.ex. en bank eller annat kreditinstitut och på det sättet ökar din ekonomiska handlingsfrihet längre fram. Detta förklarar varför det är viktigt att din partners eventuella amorteringar kartläggs för att rådgivningen ska bli så välgrundad som möjligt.