Din partners sparformer, bankkonto, begrepp

Bank

Pengar på bankkonto eller liknande som är insatta sedan pengarna redan beskattats.