Din partners sparformer, fondkonto, begrepp

Fondkonto

Fondkonto är ett sätt att spara i fonder. Eventuella vinster på kontot beskattas som inkomst av kapital, men i gengäld är eventuella förluster avdragsgilla. Det institut där din partner har depån, ofta hos en bank, sammanställer årligen din partners fondaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket. Din partner behöver endast kontrollera de förtryckta uppgifterna i sin deklaration.