Din partners sparformer, kapitalförsäkring, begrepp

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare ha möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar, eller tillgångar, såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalar din partners inte skatt för kapitalvinster och får därför inte dra av förluster. Istället betalar din partner en avkastningsskatt, som dras varje kvartal. Ett s.k. återbetalningsskydd innebär att din partners efterlevande får ta del av det återstående kapitalet i den här försäkringen om hon eller han dör.