Hur mycket äger din partner av fastigheten?

I det här steget ska du ange hur stor andel av fastigheten som din partner äger. Om något av de två första alternativen stämmer in på er situation så välj det, i annat fall kan du själv ange den för er relevanta andelen i procent i det tredje alternativet.