Hur mycket äger din partners av sådan egendom som inte är ert primärboende?

I det här steget ska du ange hur stor andel av den eller de bostäder eller fastigheter som inte är ert primärboende, som din partner äger. Om något av de två första alternativen stämmer in på er situation så välj det, i annat fall kan du själv ange den för er relevanta andelen i procent i det tredje alternativet.