Sparformer, kapitalförsäkring, begrepp

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en benämning på själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare ha möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar, eller tillgångar, såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du en avkastningsskatt, som dras varje kvartal. Ett s.k. återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får ta del av det återstående kapitalet i den här försäkringen om du dör.