Tjänstepensionen – extra trygghet för den du älskar

När två liv ska sammanfogas i ett hem är det mycket att tänka på. Hur ska vardagsrutinerna ska gå ihop? Vilka grejer får man dubbletter av? Vem ska säga upp sitt Netflix-konto? Tjänstepensionen är nog inte med på mångas lista – men det borde den vara.

– Jag har trott att tjänstepensionen bara gäller mig själv, men det är ju väldigt fint att man kan välja att inkludera en närstående i det också, säger Sandra Svensson.

Sandra är 31 år, jobbar som kommunikatör och har nyligen flyttat ihop med sin kille.

– Allting känns jättebra, det är kul att bo ihop! Det enda jag är orolig för är hur det ska fungera med våra böcker. Vi har båda ganska stora boksamlingar så det kommer ju att behöva rensas en del ...

Tjänstepension är mer än pensionssparande

Sandra är som de flesta i sin ålder – inte jätteengagerad i sin pension.
– Jag vet att jag gjorde något val när jag fick tjänstepension första gången. Men sedan dess har jag inte rört det. Jag kollar i det orangea och det röda kuvertet när de kommer, men inte mycket mer än så.

Och visst kan det lätt bli så, när pensionen är långt bort i tiden. Men något som många inte vet är att tjänstepensionen ITP består av mer än den så kallade ålderspensionen (pensionssparandet). I tjänstepensionen ingår också olika försäkringar, som hjälper dina närstående att klara sig ekonomiskt om något skulle hända dig. De här försäkringarna brukar tillsammans kallas för efterlevandeskydd.

– Jag har ju hört talas om efterlevandeskydd, men tills nu inte vetat om det är något jag behöver göra något åt, säger Sandra.

En poäng med efterlevandeskydd är att du kan anpassa det efter din livssituation. Har du ingen som är ekonomiskt beroende av dig? Då är det onödigt att betala för efterlevandeskydd, eftersom det kommer påverka din ålderspension negativt. Om du däremot blir sambo eller bildar familj behöver du oftast prioritera annorlunda.

PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att välja rätt

Vi lät Sandra testa PTK Rådgivningstjänst.
– Nu har jag fyllt i att jag har en sambo, och hur vår boendesituation ser ut. Det var ju väldigt smidigt. Jag behöver inte sätta mig in i det så mycket, utan får rådgivning baserat på några enkla val. Nu vet jag att jag har rätt lösning för hur mitt liv ser ut just nu, säger Sandra.

Rådgivningen är kostnadsfri. Att ge individuella råd utan eget vinstintresse ingår i PTK:s uppdrag från 27 fackförbund. 

Starta rådgivning