PTK - 26 förbund i samarbete

PTK är en organisation där 26 fackförbund samverkar om förhandlingar, utbildning och information. Vi representerar cirka 850 000 privatanställda tjänstemän. Våra långsiktiga uppdrag är kopplade till pensioner och försäkringar, arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation och omställningsfrågor.