Vi samarbetar för din skull

För att kunna ge dig en samlad bild av dina försäkringar samlar vi in information från ett antal försäkringsbolag. Vi får veta vilka försäkringar du har, hur mycket pengar som finns i försäkringarna och vilka efterlevandeskydd du har. På så sätt kan vi ge dig råd så att du kan anpassa ditt försäkringsskydd efter dina behov. När du loggar in i rådgivningstjänsten för första gången ger du oss fullmakt att hämta information från de försäkringsbolag som vi har avtal med.

Grundläggande fakta från Collectum

Från Collectum samlar vi in grundläggande fakta om din försäkringssituation. Det handlar till exempel om vilken arbetsgivare du har, vilken lön du har och om du har valt något efterlevandeskydd.

Information om dina försäkringar hos Alecta

Från Alecta samlar vi in fakta om de försäkringar som du har hos dem. Vi hämtar också information som gör att vi kan beräkna hur stor ersättning du kan få från sjukförsäkringen i din ITP.

Information direkt från ett antal försäkringsbolag

Det finns ett antal försäkringsbolag som PTK Rådgivningstjänst hämtar information direkt från. Vi samlar in alla fakta om dina försäkringar, sållar bort det vi inte behöver och använder det som är relevant för att kunna ge dig specifika råd. De bolag som vi hämtar information direkt från är:

Länsförsäkringar
SEB Trygg Liv
Skandia
SPP Pension & Försäkring AB (publ)
Alecta
Swedbank Försäkring
Danica Fondförsäkring
AMF.

Information från andra försäkringsbolag via Collectum

Information om dina försäkringar hos andra försäkringsbolag än dem vi nämner ovan hämtar vi från Collectums värdebesked. Därifrån får vi uppgift om hur mycket pengar du har i försäkringen just nu. Värdebeskedet kommer i början av varje år. Det innebär att uppgifterna mot slutet av året inte längre är helt uppdaterade.