Oberoende rådgivning om pension och försäkringar

Vad får du för inkomst om du blir sjuk?

Här får du en överblick över vilka sjukförsäkringar du har i dag och hur din ekonomi ser ut om du blir sjuk. Räcker pengarna till eller behöver du komplettera med ytterligare försäkringar?

Räcker försäkringarna du har i dag?

För många kan en långtidssjukskrivning vara förödande för den privata ekonomin. I rådgivningstjänsten får du hjälp att se över vilka sjukförsäkringar du har och hur du kan förbättra dem. Du som har tjänstepensionen ITP har en sjukförsäkring genom ditt kollektivavtal. Beroende på din livssituation och vilka utgifter du har kan du också behöva komplettera med fler försäkringar för att täcka dina fasta kostnader om du blir långtidssjukskriven.

Du får personliga råd

Vi utgår från de uppgifter vi får in från dig och ger därefter rekommendationer om hur du kan komplettera ditt försäkringsskydd – om det behövs. Det kan handla om att teckna en gruppsjukförsäkring via ditt fackförbund eller att skaffa en privat försäkring. Du kan även få råd om att spara ihop till en buffert för att klara en sjukdomsperiod. Rådgivningstjänsten är gratis att använda och vår uppgift är enbart att hjälpa dig att göra smartare val för din sjukförsäkring. Vi säljer inga försäkringar och vi får ingen provision, oavsett vad du väljer.

ITP ger sjuklön efter 90 dagar

Om du blir sjukskriven får du ersättning från Försäkringskassan från och med dag 15. Samtidigt får du kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Efter 90 dagar slutar arbetsgivaren att betala sjuklön och då får du istället sjuklön via ITP.